bệnh nhân nhiễm covid-19-Bệnh nhân Covid-19 ở Mê Linh khỏi bệnh: 'Từ khi vào đây đã 1 tháng rồi, ai cũng được về nhà, còn mỗi mình tôi nằm đến tận trưa hôm qua vẫn khóc'

Xem thêm