bệnh nhân nặng-31 bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nặng