bệnh nhân đà nẵng-Ca nghi mắc Covid-19 ở Đà Nẵng: Gia đình 4 người đều có kháng thể với Covid-19