Bệnh nhân COVID tiên lượng rất xấu-Bệnh nhân COVID tiên lượng rất xấu ở TP.HCM đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt