bệnh nhân covid-19 tử vong-Phó GĐ Sở Y tế: Tỷ lệ tử vong 4,2% do COVID-19 ở TP.HCM nằm trong giới hạn của WHO, nhưng ở mức cao

Xem thêm