bệnh nhân covid-19-Ca Covid-19 nặng ở Hà Nội tổn thương phổi trên 75%

Xem thêm