bệnh nhân 504-Bệnh nhân 504 suy thận mạn, điều trị đái tháo đường 20 năm công bố khỏi Covid-19