bệnh nhân 151-Lịch trình di chuyển nhiều nơi ở Sài Gòn của bệnh nhân 150 và 151: Từng mở tiệc, tham gia họp, ghé nhiều hàng ăn và mua cafe ở quán Starbucks Quận 2