bệnh nhân 148-Bệnh nhân 148 từng âm tính rồi sau đó lại dương tính với Covid-19