bệnh nhân 100-Bệnh nhân 100 đi lễ hơn 60 lần có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2