Bệnh nhân-Ngày thứ 18 Việt Nam không có ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, các ổ dịch đã được kiểm soát

Xem thêm