bệnh lây truyền qua đường tình dục-Đậu mùa khỉ đang lây lan 'theo cách bất thường' ở Mỹ và châu Âu