Bên tóc mai-Lộ loạt cảnh ân ái, giường chiếu của Xa Thi Mạn - Huỳnh Hiểu Minh trong phim mới