Bê tông xác người-Chân dung 4 phụ nữ vừa bị khởi tố trong vụ 'bê tông xác người'