bé 9 tuổi rơi xuống sông-Vụ bé 9 tuổi rơi xuống sông, tử vong vì không có chỗ bám: Giải pháp nào cứu dòng sông 'tử thần'?