bầu cử hà nội-Hơn 2 nghìn cử tri tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội bỏ phiếu bầu cử