bắt trend-Dân tình ngả mũ thán phục với người nghĩ ra chiếc menu tiệc cưới 'bắt trend' không sót trào lưu nào