bất ngờ gặp lỗi-Máy MacBook chip M1 gặp lỗi lạ gây hoang mang