bắt giữ người-Bắc Giang: Bắt giữ người đàn ông mua dâm làm thiếu nữ 15 tuổi rách thành âm đạo