bất động sản-Dự án Green Hills: Hàng trăm người dân lo lắng khi tài sản bị 'chặn' giao dịch

Xem thêm