Bất chấp nguy hiểm-Clip: Xe bán tải để trẻ em ngồi trong thùng rồi phi như bay trên quốc lộ bất chấp nguy hiểm

Xem thêm