Barcelona bán hàng loạt trụ cột-Gặp khủng hoảng, Barcelona sẽ bán tháo 6 trụ cột