Barca-Griezmann chấn thương đùi, nguy cơ nghỉ hết mùa La Liga