Bắp rang bơ-Vì sao hạt ngô có thể nổ thành bỏng ngô?