Bão Saudel-Bão lớn đổ bộ, nhiều nơi ở Philippines ngập lụt