bảo mẫu đánh đập trẻ em-Tin tưởng gửi con cho bảo mẫu, 7 tháng sau người mẹ gặp lại đứa trẻ thân tàn ma dại, trông không khác gì nô lệ