Bảo mật người dùng-Khi Facebook còn 'chém gió', Google đã bắt tay vào làm