Báo Indonesia-Báo Indo mỉa mai HLV Thái Lan: 'Ông ta không dám trở về vì bị chúng ta làm cho bẽ mặt'