Báo công an TP.HCM-Người đàn ông chết trong căn chòi ở Sài Gòn, bên cạnh mẩu giấy ghi mình bị đánh