Bảo Bảo-Bảo (Quang Anh) của 'Về nhà đi con' khiến dân tình thốt lên: Thanh xuân nợ chúng ta 1 crush tuyệt vời như thế!