báng súng liên thanh-Sau thảm sát, Tổng thống Trump chỉ đạo cấm báng súng liên thanh