Băng huyết-Băng huyết sau sinh khó lường, có thể tử vong sau 30 phút