Bảng giá xe ô tô Hyundai-Bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 3/2020: Tucson giảm đến 40 triệu đồng