bang Florida-Florida khước từ đề xuất lấy tên ông Trump đặt cho sân bay

Xem thêm