Bán trứng-Trung Quốc: Dụ dỗ sinh viên đẹp, học giỏi bán trứng với giá 14.600 USD