bàn thắng vàng-Phương Nga ghi 'bàn thắng vàng', ngược dòng giành vòng nguyệt quế Olympia