bản quyền tác giả-Ca sĩ Duy Mạnh: 'Nhiều người lách luật, hát xong không chịu trả tiền cho nhạc sĩ'