bản quyền phần mềm-Thế lực này sắp 'áp đảo' Microsoft Office