bán kem-Cựu tổng thống Obama: 'Ngày xưa chỉ đi bán kem cũng nộp nhiều thuế hơn ông Trump'