bạn gái thiếu gia-Chi Pu đọ sắc với Linh Rin: Bằng tuổi đấy nhưng ai thắng thế?