bắn chết hàng xóm-Bắn chết hàng xóm rồi tự sát vì mâu thuẫn tình ái