bắn chết binh sĩ-Philippines: Tư lệnh quân đội phẫn nộ vì cảnh sát bắn chết 4 binh sĩ