Baksa-Sốc: Phát hiện ảnh 1 idol nhóm nhạc và 1 nữ diễn viên nổi tiếng trong điện thoại kẻ cầm đầu 'phòng chat thứ N'