Bài toán gây tranh cãi-Bài toán Tiểu học khiến học sinh bối rối, người lớn sửa càng thêm sai hóa ra lại có cách giải vô cùng đơn giản