Bạch Mai-Bệnh nhân đi khám đông, nhiều bệnh viện gần như 'vỡ trận'

Xem thêm