bác sĩ phẫu thuật-Bác sĩ mang danh 'vua tốc độ' về tay nghề phẫu thuật của mình nhưng lại nổi tiếng với ca mổ cho 1 bệnh nhân làm chết tận 3 mạng người

Xem thêm