bác sĩ bị hành hung-Bác sĩ bị dọa giết: Người tấn công chỉ nhận đã đặt tay lên cổ tôi