Bà Võ Thị Thanh-Doanh nhân Võ Thị Thanh: Từ 'Bông hồng vàng' Thuận Thảo tới con nợ khó đòi của ngân hàng BIDV