ba cha con-Ba cha con khỏi COVID-19 được Bộ đội đưa về quê vẫn bị cách ly