Avika Gor-Sau có 4 năm lên sóng, 'Cô Dâu 8 Tuổi' phiên bản nhí ngày đó giờ đã xinh như hoa hậu